Registrace zákazníka

+420

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Nestlé Česko s.r.o., Mezi vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 (dále jen správce), společnost Global Systems, a.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 148 93 126 a společnost Univerzální zasílatelství, a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10, IČ: 15887812 (jakožto zpracovatelům těchto osobních údajů), a to :
  1. v rozsahu jméno a příjmení, adresa
  2. za účelem marketingových a obchodních aktivit správce včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb
  3. po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 5 let ode dne přihlášení
  4. Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti Nestlé Česko s.r.o. učiněno písemně.
  5. Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.
 
Zvíře 1Zvíře 2Zvíře 3Zvíře 4Zvíře 5
Zvíře 1
Zvíře 2
Zvíře 3
Zvíře 4
Zvíře 5

 

Registrovat se